Privacyverklaring & Cookieverklaring Heron Fireworks

25 mei 2018

Uw privacy is voor Heron Fireworks van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.heronfireworks.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, bekijk dan onderaan dit formulier hoe u het beste contact op kan nemen met Heron Fireworks.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres om te kunnen antwoorden op uw vraag of verzoek. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we er zeker van zijn dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u onze laatste bedrijfsinformatie en nieuws over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Commerciële informatie verstrekking
Wij willen u graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

Wij zullen u uitsluitend informeren na door u verstrekte toestemming door middel van inschrijving op onze nieuwsbrief of het volgen van 1 van onze social media accounts. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze vormen van informatie verstrekking. Door het ontvolgen van onze social media accounts kunnen wij geen nieuwe informatie meer met u delen. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken voor de kanalen waarvoor u toestemming verleend heeft.

Uw website account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en in het geval van een zakelijk account uw BTW nummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

U kunt ten aller tijden uw persoonlijke informatie aan laten passen. Wij vragen u dan schriftelijk contact op te nemen met Heron Fireworks.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze  af te kunnen handelen. (alleen voor Duitsland: Om uw bestelling te kunnen afleveren, delen wij uw persoonsgegevens met onze bezorgdienst)

Om uw bestelling te kunnen afhandelen, ontvangen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Wij gebruiken uw betalingsgegevens, NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Daarnaast registeren wij uw website bezoek.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies waarop wij uw akkoord vragen. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, met het risico dat sommige onderdelen niet meer naar behoren functioneren.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Contactgegevens
Heron Fireworks
Groenlandstrasse 29
46446
Elten
Duitsland

info@heronfireworks.com

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent (en zorgt dat wij uw identiteit kunnen controleren) , zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.