Bunkerpark  |  Productie en Import  |  Wedstrijden

Vuurwerk verbod Nederland: Kopen in Duitsland mag! afsteken in Nederland niet?

Niet gehinderd door enige vorm van kennis besluit de overheid om er plotseling een algemeen vuurwerk verbod doorheen te drukken. Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn de laatste die de druk op de zorg of ziekenhuizen willen veroorzaken. Wij staan voor een veilige branche en doen er alles aan om ons vuurwerk zo veilig en mooi mogelijk aan te bieden om een kleurrijke Nederlandse traditie in stand te kunnen houden. Ook vanuit Duitsland.

Wat de Nederlandse overheid nu doet met dit plotselinge vuurwerk verbod is een groot deel van de branche (vuurwerkondernemers die voor 70% of 80% afhankelijk zijn van de vuurwerk verkoop) in 1 klap de nek omdraaien. Natuurlijk wordt er gesproken over het vergoeden van geleden schade maar wij geloven niet dat de overheid voor een zelfde inkomen gaat zorgen dan dat ondernemers met verkoop bij elkaar kunnen verdienen. Het heeft alle schijn van een sterfhuis constructie om alles wat met vuurwerk te maken heeft in Nederland de nek om te draaien. Dat is precies de reden waarom wij 15 jaar geleden de stap naar Duitsland gemaakt hebben.

Beseft de Nederlandse overheid niet dat een vuurwerk verkoop verbod in Nederland (want meer is het niet) mensen er niet van gaat weerhouden om vuurwerk te kopen. Een verkoopverbod geldt tot aan de Nederlandse grens. Iedereen die vuurwerk wil kopen zal zich nu richten tot de illegale handel of de grens overgaan om dan in het beste geval nog veilig vuurwerk te kopen. In Duitsland vuurwerk kopen is sowieso al een trend in Nederland die hierdoor alleen maar verder aangejaagd wordt.

Vuurwerk (in het buitenland gekocht) bezitten en vuurwerk vervoeren is niet strafbaar zolang je het maar opslaat op een niet publieke plek bron: politie.nl. Alleen het afsteken mag niet. Iedereen weet hoe dat gaat aflopen. Laten we het vuurwerkverbod op een eerlijke manier en goed evalueren straks en laten we afspreken dat we volgend jaar gewoon weer op een veilige manier onze prachtige vuurwerk traditie in ere kunnen herstellen. Op een manier waarop er niemand last van ons heeft en bovenal veilig gebeurd.

HERON FIREWORKS

UPDATES: Omdat er voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het vuurwerk verbod blijven we hieronder alle informatie voor jullie op een rijtje zetten. Ook hebben we bij Heron Fireworks een manier gevonden waarmee onze klanten ,ongeacht welke wetgeveing er wel of niet doorheen gaat komen, vuurwerk bij ons kunnen kopen en mee naar Nederland nemen. Dit zullen we pas later bekend maken maar het staat vast dat dit via ons kan. Houd daarom onze website in de gaten voor de laatste updates.

Update: Winkeliers beginnen rechtzaak tegen vuurwerkverbod

150 vuurwerkverkopers stappen naar de rechter vanwege het ongelooflijk laat vuurwerkverbod. Een aantal winkeliers hebben de handen ineen geslagen en stappen gezamenlijk naar de rechter om af te dwingen dat ze alsnog vuurwerk mogen verkopen dit jaar. Volgens de advocaat wordt Corona er bij de haren bij gesleept om het verbod erdoor te krijgen en is de bewijslast dat de zorg extra wordt belast nogal magertjes. De advocaat hoopt dat het kort geding tussen 10 en 15 december in Den Haag kan worden afgehandeld. We houden het in de gaten.

Update: Vervoersverbod vuurwerk Nederland

Een duidelijk voorbeeld van overhaaste besluitvorming is dat de Nederlandse overheid nu alsnog probeert de achterdeur dicht te zetten. Door middel van een vervoersverbod moet voorkomen worden dat Nederlanders massaal over de grens vuurwerk in gaan kopen. Want het is wettelijk geregeld dat je de laatste 3 dagen van het jaar per persoon maximaal 25 kg per persoon vuurwerk mag kopen en vervoeren (mits het geen knalvuurwerk of vuurpijlen zijn). Je mag het alleen niet afsteken, maar moet het dus opslaan op een niet publieke plek. Op dit moment roept de overheid dat dit geregeld wordt voor 15 december maar daar zijn we niet zo zeker van of ze dit ook gaat lukken. Je hebt namelijk ook te maken met een vrij verkeer van goederen en dus Europese wetgeving.

Het volgende artikel staat in het pyrorichtlijn afgegeven door de Europese Unie zoals de overheid die beschrijft op haar eigen website

"..Wanneer de fundamentele veiligheidseisen worden nageleefd, mogen de lidstaten het vrije verkeer van pyrotechnische artikelen niet verbieden, beperken of belemmeren. Deze richtlijn dient van toepassing te zijn onverminderd de nationale wetgeving inzake de afgifte van vergunningen door de lidstaten aan fabrikanten, distributeurs en importeurs..."

We wachten rustig af hoe de overheid dit stuk Europese wetgeving op zo een korte termijn denkt aan te kunnen passen. Zoals gezegd hebben we nog een alternatief achter de hand mocht dit wel lukken maar we wachten eerst maar eens af of dit er wel doorkomt.Powned kwam alvast weer even kijken bij Heron Fireworks.

Powned bij Heron Fireworks (2)

Update: vuurwerk verbod Duitsland

Er was even sprake van dat ook in Duitsland een vuurwerk verbod zou komen waardoor ook de vuurwerk verkoop in Duitsland aan banden gelegd zou worden. De Duitse overheid heeft hier serieus naar gekeken en geconcludeerd dat er eigenlijk niet zo veel mis is met het afsteken van vuurwerk. Er is aangegeven dat er bij het afsteken wel rekening gehouden moet worden met anderhalve meter afstand tussen personen maar dat iedereen in huiselijke kring gewoon vuurwerk kan en mag afsteken. Wel komen er extra regels voor vuurwerk op pleinen waar je snel de anderhalve meter uit het oog verliest. Dit is hoe het hoort in onze optiek, rekening houden met de burgers, tradities EN Corona. In Duitsland wordt Corona dus niet misbruikt om wetgeveing erdoor te drukken en zo kan het dus ook. Wederom een bevestiging dat onze verhuizing naar Duitsland een goede keuze is geweest.

Powned bij Heron Fireworks (1)

Regio8 bij Heron Fireworks

Politie kondigt extra controles in grensstreek aan rond oud en nieuw. Volgens de politie is het strafbaar om vuurwerk te vervoeren. Volgens Heron is het alleen strafbaar om knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren in Nederland. Al het overige vuurwerk mag je gewoon kopen, vervoeren en in je bezit hebben. Zolang je het maar niet afsteekt dit jaar.