Bunkerpark  |  Productie en Import  |  Wedstrijden

Vuurwerk verbod Nederland: Kopen in Duitsland mag! afsteken in Nederland niet?

Niet gehinderd door enige vorm van kennis besluit de overheid om er plotseling een algemeen vuurwerk verbod doorheen te drukken. Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn de laatste die de druk op de zorg of ziekenhuizen willen veroorzaken. Wij staan voor een veilige branche en doen er alles aan om ons vuurwerk zo veilig en mooi mogelijk aan te bieden om een kleurrijke Nederlandse traditie in stand te kunnen houden. Ook vanuit Duitsland.

Wat de Nederlandse overheid nu doet met dit plotselinge vuurwerk verbod is een groot deel van de branche (vuurwerkondernemers die voor 70% of 80% afhankelijk zijn van de vuurwerk verkoop) in 1 klap de nek omdraaien. Natuurlijk wordt er gesproken over het vergoeden van geleden schade maar wij geloven niet dat de overheid voor een zelfde inkomen gaat zorgen dan dat ondernemers met verkoop bij elkaar kunnen verdienen. Het heeft alle schijn van een sterfhuis constructie om alles wat met vuurwerk te maken heeft in Nederland de nek om te draaien. Dat is precies de reden waarom wij 15 jaar geleden de stap naar Duitsland gemaakt hebben.

Beseft de Nederlandse overheid niet dat een vuurwerk verkoop verbod in Nederland (want meer is het niet) mensen er niet van gaat weerhouden om vuurwerk te kopen. Een verkoopverbod geldt tot aan de Nederlandse grens. Iedereen die vuurwerk wil kopen zal zich nu richten tot de illegale handel of de grens overgaan om dan in het beste geval nog veilig vuurwerk te kopen. In Duitsland vuurwerk kopen is sowieso al een trend in Nederland die hierdoor alleen maar verder aangejaagd wordt.

Vuurwerk (in het buitenland gekocht) bezitten en vuurwerk vervoeren is niet strafbaar zolang je het maar opslaat op een niet publieke plek bron: politie.nl. Alleen het afsteken mag niet. Iedereen weet hoe dat gaat aflopen. Laten we het vuurwerkverbod op een eerlijke manier en goed evalueren straks en laten we afspreken dat we volgend jaar gewoon weer op een veilige manier onze prachtige vuurwerk traditie in ere kunnen herstellen. Op een manier waarop er niemand last van ons heeft en bovenal veilig gebeurd.

HERON FIREWORKS

Powned bij Heron Fireworks

Regio8 bij Heron Fireworks