Import vanuit china

  • Import from china
  • Import from china
  • Import from china
  • Import from china

Al meer dan 15 jaar importeren we zelf ons vuurwerk vanuit China. Dit begon kleinschalig met evenementen vuurwerk voor onze eigen shows maar toen we begonnen met consumenten vuurwerk nam dit een enorme vlucht. Er is vanaf dat moment enorm geïnvesteerd in CE en BAM papieren en in China hebben we het zo opgezet dat er dagelijkse controle mogelijk is in de fabrieken.

Wanneer er een productie klaar is in de fabriek dan volgt er een batch test door een onafhankelijke notified body. Als deze test dan vervolgens goed gaat dan wordt de batch vrij gegeven en gaat de partij op transport naar Europa, bij afkeur blijft de partij in China.

Wanneer het vuurwerk uit China vertrekt, is het een maand met de boot onderweg naar Rotterdam waar we het dan vervolgens op de terminal kunnen ophalen. De containers worden dan gelost op ons bunker park en zijn na een laatste test door ons zelf vrij voor de verkoop.